Avtomatsko regalno skladišče (ARS) služi za skladiščenje izdelkov v paletnih regalih.

Rešitev ARS je zanimiva zato, ker obratuje tudi za skladišča zamrznjenih izdelkov s temperaturo -20 °C.

Prednosti avtomatskega regalnega skladišča:

  • avtomatizacija uvoza in izvoza iz skladišča,
  • kvaliteten pregled nad stanjem v skladišču,
  • pomoč pri komisioniranju,
  • omogočena direktna povezava med ERP sistemom naročil in skladiščnim sistemom,
  • povečana produktivnost dela,
  • zmanjšan vpliv tako imenovanega človeškega faktorja,
  • olajšano delo operaterja,
  • višja varnost na delovnem mestu.

Avtomatsko vskladiščenje, izskladiščenje in premeščanje palet v regalnem skladišču omogoča ART (avtomatski regalni transporter), razni transporterji, čitalci črtnih kod in druga oprema.

ART ima v ta namen vgrajene sodobne inteligentne senzorje povezane z mrežo v sodoben koncept izvedbe krmilja.

Sistem je nadgrajen s sodobnim krmiljenjem ART, ki mu zagotavlja avtomatsko izvajanje vseh potrebnih gibov za vskladiščenje, izskladiščenje in premeščanje palet.

Mehko delovanje je zagotovljeno s spreminjanjem hitrosti glede na trenutno pozicijo in cilj.

Vgrajeni so tudi podsklopi za detekcijo ovir in javljanje ustreznih obvestil ob izpadu ključnih komponent krmilja na centralni nadzorni sistem (CNS).