Valjčni transporterji so namenjeni za transport kosovnega in paletiziranega materiala. Transport materiala se vrši preko pogonskih ali gravitacijskih valjčkov.

  • Valjčni transporterji s pogonom,
  • valjčni akumulacijski transporterji,
  • gravitacijske valjčne proge,
  • koleščne proge,
  • kombinirani transporterji.

Valjčni transporterji s pogonom so namenjeni za motoriziran transport kosovnega in embaliranega materiala v proizvodnji, medfaznem skladišču, skladišču končnih izdelkov in lokaciji odpreme.
Z vgradnjo akumulacijskih valjčkov in vgradnjo blokad, se formira valjčni transporter za akumulacijo materiala do polne zasedenosti linije.

Gravitacijske valjčne in koleščne proge so namenjene za prosti pretok izdelkov z ravno spodnjo površino izdelka. Kombinirani transporterji so sestavljeni iz pogonskih in gravitacijskih enot.