Transportna oprema

Podjetje TOKAM je podjetje s tradicijo, specializirano za načrtovanje in izdelavo transporterjev in druge transportne opreme po naročilu, ki je prilagojena potrebam, željam in pričakovanjem naročnika. Transportno opremo načrtujemo in izdelujemo za različne industrijske panoge v skladu z veljavnimi standard. Transporterje izdelujemo po standardu FDA in v ATEX izvedbi. V postopek načrtovanja in izvedbe je vključen tim projektnih managerjev, inženirjev in tehničnega osebja, ki naročnikom ponuja rešitve za umestitev transporterjev in druge transportne opreme v proizvodni proces. Predlog rešitve naročniku predhodno predstavimo v 3D tehniki.

Avtomatizacija in robotizacija proizvodnih procesov

Avtomatizacija in robotizacija proizvodnje pomembno prispevata k povečevanju konkurenčnih prednosti sodobnega podjetja, doseganju stalne kakovosti končnih izdelkov ter vključevanju strojev, naprav, robotov in druge transportne opreme v proizvodni proces.

V podjetju TOKAM projekt avtomatizacije in/ali robotizacije proizvodnje izpeljemo od ideje do izvedbe na ključ (avtomatizacija, elektrifikacija, mehanizacija, certificiranje vgrajenih komponent s strani pooblaščenih inštitucij, primopredajna dokumentacija).

S timom projektnih managerjev, inženirjev, tehničnega osebja in drugih zaposlenih naročnikom ponujamo rešitve za vzpostavitev avtomatiziranega sistema proizvodnje, zagon transporterjev in transportne opreme v proizvodni proces podjetja. Pri tem upoštevamo želje, potrebe in pričakovanja naročnika.

S kakovostno izvedenim projektom avtomatizacije in/ali robotizacije po želji naročnika pomembno prispevamo k optimizaciji poslovnih procesov, večji varnosti, kakovosti izdelkov in zniževanju stroškov poslovanja naročnika.