• Tračni transporterji za kosovni material
  • Tračni transporterji za sipke materiale
  • Žepasti transporterji ali transporterji s trakom s stransko steno.

 

Tračni transporterji za kosovni material so namenjeni za kontinuiran ali taktni transport paketov, zabojev, vreč in drugega blaga. Material se lahko transportira v ravnini ali tudi pod naklonom, odvisno od lastnosti materiala samega. Tračni transporterji so uporabni v prehrambeni industriji, v proizvodnih linijah za transport kosovnega blaga, skladiščnih sistemih in odpremi končnih izdelkov.

Ogrodje transporterjev je lahko iz ALU profilov, ali iz pločevine v barvani ali inox izvedbi. Za transportni element so večinoma uporabljeni PVC transportni trakovi. Transportni trak je raven in drsi po drsni podlagi. Tip in struktura transportnega traku sta namensko izbrana glede na lastnosti transportiranega materiala in poteka transportiranja. Transporterji so postavljeni na noge ali na prevozno konstrukcijo, kot mobilni transporter.


Tračni transporterji za sipke materiale so namenjeni za kontinuiran transport gramoza, peska, apna, gline, rude ter vseh drugih sipkih materialov. Transport material je mogoč v ravnini ali pod naklonom, odvisno od lastnosti material samega. To vrsto transporterjev lahko uporabimo v industriji jekla, premogovnikih, separacijah gramoza, lesni industriji, ter povsod drugje, kjer se zahtevajo večji pretoki raznih sipkih materialov.

Gumi transportni trak je na nosilni strani oblikovan v korito z DUO ali TRIO nosilnim valjčnim slogom. Transportni trak je gladek ali pa na nosilni strani opremljen z rebri (Chevron), za transport pod večjimi nakloni. Na vsipnem delu je transporter opremljen s vsipnim koritom, ustrezne dolžine, na izsipnem delu pa z izsipnim lijakom in pokrovom. Transporterji so lahko odprte ali zaprte izvedbe. Pri zaprti izvedbi, se po celotni dolžini izdela stransko korito, ki je z zgornje strani zaprto s pokrovom. Transporterji so izdelani v skladu z vsemi standardi za varno delo in uporabo.

Po želji se lahko transporter izdela kot prevozni transporter in možnostjo transportiranja v obe smeri. Ta izvedba je primerna za polnjenje zalogovnih silosov. Za raztovarjanje materiala na vmesni točki transportne trase, pa se lahko transporter opremi z razkladalnim vozičkom. Razkladalni voziček se uporabi na večjih deponijah sipkega materiala.


Posebna izvedba tračnih transporterjev za sipke materiale so žepasti transporterji ali transporterji s trakom s stransko steno. Transportni trak žepastega transporterja je opremljen s stranskima stenama in prečnimi letvami. Prečke so oblikovane tudi tako, da je možen transport sipkih materialov pod večjimi nakloni, tudi vertikalno, pod kotom 90°. Oblika transporterja je lahko ravna, v oblikah L, S, C, ter vertikalni S obliki z rotirajočo pogonsko postajo.