Transportne komponente so predvidene za sestavljanje transportnih linij in transportnih sistemov v industriji. Komponente so transportni elementi, s katerimi povežemo posamezne transporterje in transportne linije.

  • tračne krivine
  • valjčne krivine
  • členkaste krivine

Krivine so namenjene za krožni transport kosovnih izdelkov. S krivino se menja horizontalna linija transporta za doložen kot – 30°, 45°, 90°.

  • Obračalne valjčne mize s pogonom,
  • obračalne verižne mize s pogonom,
  • obračalne valjčne mize brez pogona,
  • obračalne verižne mize brez pogona.

Obračalne mize so namenjene za horizontalni transport paletiziranega materiala. Paleto sprejema iz linije, jo obrača za določen kot in dozira na drugo linijo. Mize s pogonom se obračajo avtomatsko po tehnološki zahtevi. Mize brez pogona se obračajo ročno.