Transportna tehnika obsega problem notranjega transporta, od kompleksnih sistemov pretoka in manipulacije materiala, do re??evanja posameznih delov transportnih sistemov.

Uporaba delovne moči in tehničnih sredstev, kot so sodobna transportna oprema in naprave zadovoljujejo potrebam.

Prednosti

  • prilagodljivost razpoložljivim prostorom in pogojem,
  • premeščanje in enostavna prilagoditev proizvodnim procesom,
  • avtomatski transport materialov do delovnega mesta in odpreme,
  • enostavna montaža, vzdrževanje in varčna poraba energije.

Notranji transport obsega vse vrste transportnih naprav in sistemov za horizontalni, poševni in vertikalni transport transportnih enot-materialov.