Po sistemu izdajanja blaga razlikujemo dva sistema, ki sta odvisna od lastnosti materiala, predvsem od izgubljanja njegove vrednosti zaradi staranja. Ta dva sistema sta FIFO in LIFO.

  • first in – first out sistem (prvo noter – prvo ven), pri katerem moramo zagotoviti možnosti, da tisto blago, ki ga prej uskladiščimo, tudi prej lahko izdamo (različni sistemi regalnih skladišč), in
  • first in – last out sistem (prvo noter – zadnje ven), kjer gornjemu principu ni potrebno zadostiti.