• obračalne valjčne mize s pogonom,
  • obračalne verižne mize s pogonom,
  • obračalne valjčne mize brez pogona,
  • obračalne verižne mize brez pogona.

Obračalne mize so namenjene za horizontalni transport paletiziranega materiala. Paleto sprejema iz linije, jo obrača za določen kot in dozira na drugo linijo. Mize s pogonom se obračajo avtomatsko po tehnološki zahtevi. Mize brez pogona se obračajo ročno.