Skladiščna oprema

Učinkovito upravljanje blaga in blagovnega toka pomembno vpliva na dolgoročno uspešnost poslovanja podjetij. Izbrana skladiščna oprema, vrsta skladišča in način skladiščenja pa na ekonomičnost skladiščenja.

V podjetju TOKAM načrtujemo in izvajamo personalizirane sistemske rešitve za obstoječa ali novozgrajena skladišča in prostore, ki vključujejo polične, paletne, konzolne regale, drive-in regale, pretočne proge FIFO in komisionirne sisteme. S timom projektnih managerjev, inženirjev, tehničnega osebja in drugih zaposlenih naročnikom ponujamo rešitve,  optimizirano izrabo razpoložljivega prostora, zagotavljamo pregledno, varno  in cenovno ugodno skladiščenje.  Pri tem upoštevamo pričakovanja in potrebe naročnika. Predloge rešitev naročniku predhodno predstavimo v 3D tehniki.

Izvedba logističnih centrov

Logistični centri podjetjem omogočajo nemoteno oskrbovanje z blagom na večjih skladiščnih površinah. Njihov videz in opremljenost, namembnost, velikost, število paletnih mest, nakladnih ramp, način in vrsta skladiščenja ter trajnostna naravnanost pa so odvisni od potreb in načrtovane rasti podjetja.

Podjetje TOKAM naročnikom zagotavlja izgradnjo logističnega centra na ključ oziroma izgradnjo logističnega centra delno ali v celoti. Tim projektnih managerjev in inženirjev naročnikom ponuja učinkovite projektne rešitve od zasnove do izvedbe logističnega centra v 3D tehniki. Pri tem upoštevamo želje, pričakovanja in potrebe naročnika.