Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Projekt: Vzpostavitev elektronskega poslovanja v podjetju TOKAM d.o.o. »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe:
a) Elektronsko izmenjavo med partnerji
b) Digitalizacijo nastopov na sejmih
c) Spletne strani za tuje trge
d) Spletne trgovine
e) Produktno-prodajne videe
f) Krepitev kompetenc – usposabljanja

Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja.

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: https://www.eu-skladi.si.

Projekt “Nova generacija kompozitnih akrilnih plošč” prejel EU sofinanciranje

Tokam d.o.o. je skupaj s partnerjem Akripol d.o.o. prejel EU sofinanciranje za razvoj novega tipa kompozitnih akrilnih plošč, ki bodo imeli bistveno izboljšane lastnosti v primerjavi z obstoječimi akrilnimi ploščami. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen naložbe: Cilj naložbe je razviti dokončno rešitev.

Kratka predstavitev aktivnosti v okviru operacije: Izboljšali bomo mehanske, kemijske, estetske in funkcionalne lastnosti materiala in izrazito dvignili uporabno vrednost končnih produktov. Pri tem je pomemben vidik uvedba popolnoma novega industrijskega procesa za izdelavo kompozitnih plošč. Kot prvi na svetu bomo pri procesu polimerizacije uporabljali katalitične panele, s katerimi bomo prihranili energente, čas proizvodnje, minimizirali vplive na okolje in izboljšali lastnosti končnega produkta.

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: https://www.eu-skladi.si.