Za širitev proizvodnih kapacitet se uporablja vertikalni transport kosovnega blaga, standardnih in namenskih palet ter sipkega materiala kot transportne enote v transportnem sistemu.

  • Vertikalni verižni transporterji,
  • paletomati za vertikalni transport,
  • paternostri za vertikalen krožni transport ,
  • tovorna namenska dvigala.

Vertikalni transporterji in ostale transportne naprave so namenjeni za vertikalni prenos bremena v kombinaciji horizontalno vertikalnega transporta.

Paletomat je nepohodno tovorno dvigalo, ki je namenjeno za avtomatski vertikalen transport formiranih palet do prevzemnih mest na etažni lokaciji in je lahko avtomatsko povezan z vhodno – izhodno transportno linijo v sistemu.

Navedena oprema z vgradnjo avtomatizacije tvori neprekinjen tok blaga velikih kapacitet. Vgradnja naprav je možna povsod, kjer se vrši manipulacija blaga v proizvodnih, skladiščnih in etažnih prostorih.